Landsbygdsnätverket

Landsbygden levererar hållbart - om klimatomställningen #39

Landsbygden blir allt viktigare i en värld som tar hand om klimatfrågan. För trots att vi ofta läser om den hållbara staden så spelar de svenska landsbygderna en stor roll i den omställning vi står inför. Transporter, industri, bostäder, jordbruk och skogsbruk har hög förändringspotential. Så vad har landsbygderna som städerna inte har när det kommer till rädda klimatet och vad är det som gör att det kan vara lättare att leva klimatsmart på landet.

Citat från podden:

”Vi kommer inte se landsbygden som en överbliven rest från jordbrukarsamhället. Vi kommer förstå att det är de kvalitéerna som skapar liv på jorden” - Erik Westholm

”Vi har pratat om det gröna guldet i många år och nu kommer en biobränslevåg så det kommer bli ett enormt efterfrågetryck på skogen och jordbruket”- Svante Axelsson

Medverkande

Erik Westholm, professor vid institutionen för Stad och Land, SLU, Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och Ida Lindhagen, journalist.

Kategori

Klimat & miljö

Utgivningsdatum