Landsbygdsnätverket

Naturturism – Sveriges nya basnäring? #21

Sedan 2010 har turismnäringen i Sverige vuxit med 25 miljoner kronor varje dag. Den har skapat 358 nya jobb varje månad. Naturturismen är den gren som växer snabbast. Så är naturturismen Sveriges nya basnäring? Och vad betyder det här för den svenska landsbygden? Hör Leif Öster, styrelseledamot i Ekoturismföreningen och Daniel Melin, fiskerienheten Jordbruksverket berätta mer om ett fenomen som bara växer.

Citat ur podden:

”De utländska turisterna som kommer till Sverige lämnar faktiskt efter sig lika mycket pengar idag som hela den samlade skogsexporten. Ungefär 100 miljarder kronor. Plus att de betalar moms till stadskassan vilket inte skogsexporten gör.” - Leif Öster

”Den här näringen ger oftare än andra jobb till kvinnor, unga och utrikes födda. Så det är en väldigt bra näring ur sysselsättningssynpunkt” - Leif Öster

”Det handlar om att titta på naturturismen som en riktig näring. Gå in och analysera vilket samhällsekonomiskt värde, vilken samhällsnytta den har” - Daniel Melin

Medverkande

Leif Öster, styrelseledamot i Ekoturismföreningen, Daniel Melin, fiskerienheten Jordbruksverket och Ida Lindhagen, journalist.

Kategori

Naturturism

Utgivningsdatum