Landsbygdsnätverket

Plus och minus i halvtid - om de tre EU-programmen #44

Under sex år lägger vi över 40 miljarder kronor av offentliga medel i tre EU-program för att med olika stöd främja miljö och utveckling i svenska landsbygder. Halvvägs in i perioden gör vi en avstämning. Är det många som söker EU-medel, till vilka satsningar går stöden, har det skapats några nya jobb och vilka är de största utmaningarna?

Citat från podden:

"Takten är god och intresset högt." - Andreas Mattisson

" Vi ser att de flesta stöden är väl sökta. Man bygger nya stallar, man gör innovativa lösningar, utvecklar både jordbruket och andra sektorer på landsbygden." - Lina Andersson

"Ett problem att det började försent. Då är det lätt att man kritiserar Jordbruksverket." - Staffan Nilsson

Medverkande

Andreas Mattisson, enhetschef för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning, Lina Andersson, enhetschef för Jordbruksverkets landsbygdsanalysenhet, Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva och ledamot i övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet och Ida Lindhagen, journalist.

Kategori

Politik & program

Utgivningsdatum