Landsbygdsnätverket

Smart tillage - för jordens skull #37

Smart tillage är det engelska begreppet för så kallad smart jordbearbetning inom lantbruk. Det handlar om att kombinera metoder för miljö- och klimathänsyn med en lönsam produktion.

Johan Persson och Johannes Barnekow berättar varför de gått över till plogfritt jordbruk. Och Thomas Keller, professor i markfysik, berättar vad forskningen säger. Vilka vinster kommer av ett plogfritt jordbruk? Och vilka utmaningar kan vi stöta på?

Citat från podden:

"Man vill ha en förändring för att man brinner för lantbruket" - Johan Persson

"Det börjar med en bra växtföljd, som är kanske det allra viktigaste. Att man anpassar växtföljden till sin egen jord och sitt klimat." - Thomas Keller

"Två stora anledningarna är ju att minska insatserna men även att frigöra tid." - Johannes Barnekow

Medverkande

Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning, SLU, Johan Persson, plogfri lantbrukare, Kävlinge, Johannes Barnekow, plogfri lantbrukare, Vinslöv, och Ida Lindhagen, journalist.

Kategori

Klimat & miljö

Utgivningsdatum