Landsbygdsnätverket

Som grädde på moset - lokalproducerad mat i offentliga kök #63

På flera olika håll jobbar kommuner och landsting för att få in mer lokalproducerad mat i sina kök. Men stora volymer, kontinuitet och krav på statistikunderlag kan göra det svårt för små producenter att leverera till det offentliga. Podden Landet tar sig till Värmland där ett projekt resulterat i att skolelever i hela regionen numera äter lokalt producerad mat dagligen.

”Kockarna är en central del för att skapa ett sug och en efterfrågan för råvaran” - Alain Grenard

”Det här angreppsättet gör det intressantare för värmländska bönder att vara leverantörer” - Patrik Ohlsson

Medverkande

Patrik Ohlsson, LRF-ordförande, Alain Grenard, kostchef och Ida Lindhagen, journalist

Kategori

Mat & livsmedel

Utgivningsdatum