Landsbygdsnätverket

Spela en avgörande roll - om kultur och landsbygder #70

Kultur nämns ofta som en viktig del i landsbygdsutveckling. Vad kan det innebära och vad menas när det sägs att den formar samhällen och bygder? I detta avsnitt låter vi två kulturaktivister prata om hur de ser på kulturens roll i landsbygderna.

Medverkande i detta avsnitt:

Tomas Håkki Eriksson, kulturaktivist och glesbygdsentreprenör från Fränsta, Västernorrland
Stina Nilss, kulturaktivist från Mollaryd, Västra Götaland och med i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i Landsbygdsutveckling

Obalansen gör att vi måste ställa kulturyttringar mot varandra. Jag måste tycka att operan ska få mindre pengar för att vi ska kunna få mer. Och det är jag helt ointresserad av.
- Stina Nilss

Jag tror att det är oerhört viktigt för oss på landsbygden att vi får bejaka det som finns i närområdet istället för att det ska vara centralstyrt från Stockholm vad vi ska vara intresserade av.
- Tomas Håkki Eriksson

Medverkande

Tomas Håkki Eriksson, kulturaktivist och glesbygdsentreprenör Stina Nilss, kulturaktivist och Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i Landsbygdsutveckling. Reporter: Ida LIndhagen

Kategori

Kultur & normer

Utgivningsdatum