Landsbygdsnätverket

Vi börjar med barnen - livsmedelsstrategi i praktiken #85

Är barnen avgörande när en regional livsmedelsstrategi tas fram? Häng med till Norrbotten och hör hur de framgångsrikt jobbar där. Vi tittar närmare på länets arbete med barn på en förskola i Boden och hur man konkretiserar en livsmedelskedja i pedagogiken.

Våra barn och unga är vår framtid. Dels våra framtida konsumenter och medarbetare, men också våra beslutsfattare. Att ha god kunskap om livsmedelsproduktion och norrbottniska förutsättningar känns oerhört centralt i vårt arbete
- Hulda Wirsén

Hur vi ska få tag på mat nu och i framtiden är centralt inom hållbar utveckling. Ur ett norrbottniskt perspektiv så är det inte minst viktigt, vi har riktigt goda förutsättningar för att producera mat på ett miljövänligt sätt. Vi har vatten och vi använder lite antibiotika. Det är bra för hela världen att vi får mer matproduktionen här
- Gunnar Jonsson

Jag tänker att en början kan ju vara att barnen på förskolan får stifta bekantskap med att odla och se hur det växer och skapa en relation till det, det är färre som odlar hemma, men här kan vi skapa en förståelse och ett intresse
- Åsa Rönnqvist

Medverkande

Hulda Wirsén, samordnare Nära mat, Norrbottens regionala livsmedelsstrategi, Gunnar Jonsson, rådgivare på Länsstyrelsen, hållbar livsmedelskompetens i skolan och Åsa Rönnqvist, pedagog Barncompaniet. Reporter: Peter Gropman

Kategori

Mat & livsmedel, Klimat & miljö, Politik & program

Utgivningsdatum