Landsbygdsnätverket

Vi ska upp på prispallen - om livsmedelsstrategin # 80

Prioritera forskning, innovation och kompetensutveckling. Det är huvudbudskapet i den nya plan som handlar om hur vi ska nå målen i livsmedelsstrategin. Jordbruksverket och Tillväxtverket har satt ihop handlingsplanen och idag släpps den sista delrapporten. Podden Landet har träffat människorna bakom rapporten.

Företagsperspektivet och regelförenkling är viktiga frågor. Det är företagen som ska se till att det blir action. Myndigheterna ska ha ett företagsperspektiv i fokus och arbeta främjande
- Anna Wikström

Vi lägger ett stort fokus på det strategiska området kunskap och innovation, det handlar mycket om forskningssatsningar som är företagsnära
- Andreas Davelid

Medverkande

Andreas Davelid, projektledare Jordbruksverket och Anna Wikström, projektledare Tillväxtverket Reporter: Peter Gropman

Kategori

Mat & livsmedel, Politik & program, Företagande & förutsättningar

Utgivningsdatum