Landsbygdsnätverket

Foton Agro Sörmland.

AKIS tematräff - Innovation, entreprenörskap och digitalisering

Välkommen till en temadag den 7 mars 2023 i Eskilstuna där vi lyfter exempel på innovationssystem, digitalisering, arbetsmodeller och projekt på regional nivå med koppling till nationella initiativ och omvärld.

Hur kan innovation, entreprenörskap och digitalisering bidra till lantbrukets omställning för att möta nuvarande och framtida utmaningar?

Hur kan vi som aktörer i kunskaps- och innovationssystemet (AKIS) bidra till utvecklingen och samtidigt säkra lantbrukets lönsamhet?

Hur anpassar vi innovationssystemet för att ta tillvara och hjälpa till att utveckla alla idéer som finns på ”gräsrotsnivå”, det vill säga bland lantbrukarna själva?

Vad menar vi med digitalisering och vem är intresserad av vilken data? Vilka möjligheter ger ökad digitalisering?

Vi bjuds på exempel på innovationssystem, tvärfunktionellt arbete och praktiska case, samt arbetsmodeller och projekt på regional nivå med koppling till nationella initiativ och omvärld.

Träffen arrangeras av Landsbygdsnätverket i samverkan med Agro Sörmland, Agronod, Analysys Mason och Jordbruksverket.

Datum och tid

Tisdagen den 7 mars 2023. Klockan 9.00-15.15. Kaffe från 8.30.

Plats

Munktellmuséet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Munktellstorget, Eskilstuna.
Det är möjligt att delta digitalt, möteslänk skickas några dagar innan träffen.

Anmälan

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Cilla Krantz, Agro Sörmland.
Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket.

Program

09.00- 09.10 Välkommen och introduktion

Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket
Johan Varenius och Cilla Krantz, Agro Sörmland
Maria Tunberg, Analysys Mason

09.10-10.30 Innovation och Entreprenörskap

 • Översyn av det regionala innovationsstödet – nuläge och förslag på förbättringar
  Kristian Wirsén, Nova affärsutveckling

 • Hur tar vi vara på resultatet?
  Emma Hanson, Region Sörmland

 • Gräsrots-modellen - fyller gapet mellan idébärare och innovationssystem
  Cilla Krantz, Åsa Öberg, Åsa Öberg konsult AB

 • Self Sustainable Farm, exempel på idéutveckling med gräsrotsmodellen
  Dan Jonsson, Edeby gård

10.30 - 11.30 Digitalisering

 • Framtidens jordbruk
  Johan Wågstam, Lantmännen

 • Bakgrund till satsning på kunskapsnav och databasinfrastruktur
  Frida Sporre och Stephanie Kindbom, Jordbruksverket

 • Huvudpunkter från förstudien kring kunskapsnav för digitaliserat jordbruk
  Maria Tunberg, Analysys Mason

11.30 – 12.15 Lunch

12.15- 15.15 Digitalisering

 • Digitaliserat jordbruk
  Anna Rydberg/(Jonas Engström), RISE

 • Datadelning - en nyckel till framtidens lönsamma jordbruk
  Emilia Liljeström, Agronod

 • Digitalisering i det praktiska lantbruket – exempel från Abbotnäs Säteri
  Mattias Larsson, Abbotnäs Säteri
 • Workshop – datadelning för framtidens lönsamma jordbruk
  Maria Tunberg och Emilia Liljeström
 • Exempel på digitaliseringsprojekt inom Agro Sörmland
  Johan Varenius

Sammanfattning, avslutning och fika

Publicerades