Landsbygdsnätverket

Elmia Lantbruk

Landsbygdsnätverkets Innovationssupport deltar med monter på Elmia Lantbruk den 19-21 oktober i Jönköping.
På stora scenen presenteras dagligen aktuella innovationsprojekt.

Publicerades