Landsbygdsnätverket

Innovationer i landsbygder - så blir fler idéer verklighet

Innovation lyfts ofta som lösningen på framtidens utmaningar. Men insatser
som ska främja innovation når inte alltid de som bor och verkar i landsbygder.
Därför genomförde Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för innovationsfrämjande ett intervjuprojekt, där man nu har identifierat några framgångsfaktorer för innovation i landsbygder.

 

Den 6 maj arrangerar gruppen en träff där man presenterar framgångsfaktorerna och ger exempel på hur innovationsfrämjande insatser kan se ut i olika delar av landet.

Publicerades 2021-04-09

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU