Landsbygdsnätverket

Seminarium: Värden i svenskt yrkesfiske

Antalet yrkesfiskare i Sverige sjunker stadigt och i många traditionella fiskehamnar finns idag få eller inga aktiva fiskare kvar. Vilka värden riskerar att gå förlorade om det lokala fisket lägger ner? Samtidigt har delar av fiskeflottan god lönsamhet och stark framtidstro. På seminariet presenterar AgriFood Economics Centre en rapport om vilka värden som finns i olika typer av svenskt yrkesfiske och hur dessa värden kan användas i fiskeriförvaltningen.

Seminariet äger rum torsdagen den 12 september på Hotel C, Vasaplan 4, Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här.PDF

Publicerades 2019-07-24

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU