Landsbygdsnätverket
Kolsänka

Från källa till sänka i växtodlingen

Första workshopen äger rum den 29-30 november.

Fokusgruppen kommer att titta på brukningsmetoder som kan främja långvarig kolförvaring i marken och förbättra markkvalitetén. Man kommer att samla goda exempel från olika geografiska områden och klimatförhållanden, undersöka kostnadseffektivitet och genomförbarhet på gårdsnivå samt överförbarhet till andra förhållanden. Samtidigt kommer experterna att ta reda på läget i forskningen och de forskningsbehov som finns i jordbruket. Gruppen kommer att lägga fram förslag till lösningar och idéer för innovativa projekt för innovationsgrupper och multiaktörsprojekt

Publicerades 2017-08-25

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU