Landsbygdsnätverket

Lucka 15

En stor del av hantverket hos Smögen nät / Fiskareföreningen Norden är detsamma som när trålbinderiet grundades för mer än 80 år sedan, men numera utvecklar de även selektiva redskap för ett hållbart fiske med fokus på hav och bestånd i balans.

– Anläggningen har tre huvudben att stå på. Det ena är selektivitet, och det handlar om att bygga lämpliga redskap som lämnar kvar något för framtiden i havet. Det andra är återvinning – att ta till vara på det som flyter iland, och även använda det som går från kasserade fiskeredskap. Det tredje benet är miljön i havet, och den måste vi vara rädda om och förbättra, säger Sixten Söderberg.

Företagets största produkter är trålar för bland annat räk- och kräftfiske. De senaste åren har de sett ökad orderingång av bottengarn/ryssjor för gös, ål och lax. De arbetar i nära samarbete med de marina forskningsstationerna och laboratorierna i Bohuslän samt myndigheter som Hav och vatten och Jordbruksverket i utvecklandet av fångstredskap för ett hållbart fiske. Ett exempel på selektivt redskap är det rist Sixten visar. Han berättar att det egentligen inte är några konstigheter.

– Den här typen av redskap måste vi absolut använda i framtiden för att ha ett hållbart fiske. Om man har det här ristet behöver man inte ens ha kontroll ombord från Kustbevakningen eller Hav- och vatten.

En kort sammanfattning om oss och vårt arbete – vi i brinner för att bibehålla ett rent hav. Havet är ju själva källan till livet på denna planet. Hållbarhetstanken visar sig i ett flertal samarbetsprojekt som vi är högst delaktiga i.

Bild på vattenyta med texten "Sjömatens Julkalender 2022" ovanpå.

Publicerades