Landsbygdsnätverket

Lucka 9

Ända sedan medeltiden känner man till så kallade sillperioder med massor av sill som fiskades och exporterades, både som mat och exempelvis lampolja. Hela samhällen byggdes upp runt sillfisket. Sillen är idag en av våra vanligaste matfiskar och sillfisket är viktigt för många svenska fiskare.

Sillen är en av de vanligaste fiskarterna på jorden, och den finns i alla vatten runt Sverige. I Östersjön kallas den strömming ungefär från Kalmar och norrut, men det är samma art som sillen. Sillen samlas ofta i väldigt stora stim och kan fiskas både med nät (garn) nära kusten, eller med t.ex. trål längre ut i havet.

Sillen lever mitt i vattenmassan och kallas därför för en pelagisk fiskart. En pelagisk silltrål är en stor nätstrut som släpas efter fiskebåten i vattnet. När man har fiskat klart fäster man en pump i trålen och fisken pumpas ombord på båten. Väl ombord förvaras sillen i kyltankar som håller minusgrader i vattnet så att sillen ska hålla sig färsk och behålla bästa möjliga kvalitet tills båten kommer in till fabriken på land.

Bild på vattenyta med texten "Sjömatens Julkalender 2022" ovanpå.

Publicerades