Landsbygdsnätverket
Illustrerad bild på ett åkerlandskap.

Leaderträffen 2023

Vill ni vara värdområde? Anmäl ert intresse nu!

Nu är det dags att anmäla intresse för att vara värdområde för den nationella leaderträffen 2023. Skicka er intresseanmälan till Landsbygdsnätverkets kansli senast den 13 januari 2023.

Nu har vi börjat planera för 2023 års nationella Leaderträff. Träffen är en årligen återkommande och uppskattad mötesplats för utbyte av lärdomar, erfarenheter och möjligheter med leadermetoden. Här möts både kansli-personal och LAG-ledamöter från leaderområden men även andra organisa-tioner som bi-drar till landsbygdsutveckling.

Träffen genomförs alltid i samarbete med en LAG som har visat intresse för att stå som värd. Det innebär konkret arbete; både i planerings- och genomförandefasen. Träffen ska genomföras hösten 2023.

LAG som inte tidigare har varit värd för nätverksträffen har förtur vid val av plats för 2023 års träff. Likaså är geogra-fisk spridning av Leaderträffarna en viktig utgångspunkt.

Intresseanmälan

Skicka intresseanmälan till landsbygdsnatverket@jordbruksverket.se senast den 13 januari 2023.

Har du frågor? Kontakta Ulrika Holmgren, samordnare på Landsbygdsnätverkets kansli Telefon: 036-15 52 08

Vad får värdområdet ut av att vara medarrangör?

Ni har möjlighet att på olika sätt visa upp och marknadsföra ert område, bland annat med en inledande presentation och genom utformning av kvällsprogrammet. Vi försöker också – där det passar - ha en lokal/regional koppling i olika delar i programmet.

Vad bidrar värdområdet med?

Värdområdet ska kunna erbjuda en konferensanläggning i området som har kapacitet att samla cirka 200 deltagare i plenum. Dessutom ska det finnas tillgång till 5-6 mindre konferenssalar för cirka 20-40 personer. Tänk på att anlägg-ningen ska ligga i leaderområdet och skicka gärna med ett eller flera förslag i er intresseanmälan. Landsbygdsnätverkets kansli upphandlar konferensanläggning efter att värdområdet lämnat två till tre förslag på passande anläggningar. Konfe-rensanläggningen ska också kunna erbjuda boende till samtliga deltagare, alternativt kunna erbjuda boendemöjligheter i närheten av konferensanläggningen.

Värdområdet ska även utse en person att ingå i planeringsgruppen. Planeringsarbetet startar i februari (se preliminär tids-plan på nästa sida). Området föreslår sedan ett kvällsprogram. Beroende på omfattning av kvällsarrangemanget kan det bli aktuellt för värdområdet att medfinansiera eventuell del av kvällsprogrammet som överstiger den avsatta budgeten.

Vill du veta mer om att vara värdområde? Kontakta tidigare medarrangörer!

Jenny Edvinsson
Verksamhetsledare i Leader Höga Kusten, som var värdområde 2017
Telefon: 070-647 14 80


Theres Sundberg
Verksamhetsledare för Leader Gästrikebygden, som var värdområde 2022
Telefon 070-245 21 01

Preliminär tidsplan

Januari

  • Insamling av intresseanmälningar.

Februari

  • Värdområde utsett och kommunicerat till Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer.
  • Datum för träffen bestäms i dialog med värdområdet.
  • Upphandling av konferensanläggning.

Februari-mars

  • Start planeringsgruppens arbete.
  • Tematisk inriktning av träffen tas fram.

April-juni

  • Planering av program.
  • Inbjudan till deltagare går ut.

Augusti-oktober

  • Detaljerat program fastställs, inklusive kvällsaktiviteter.