Landsbygdsnätverket

Bakterietillförsel ökar värdet av stallgödsel

Tillförsel av OxyG bakteriepreparatet (Roetech 106 PS) till flytgödsel ska ge en positiv inverkan på lukt, ökad tillgänglighet av växtnäring, förenklad omrörning och hantering samt ha en positiv effekt på grödors tillväxt och avkastning.

Projektägare: HS Konsult AB, Uppsala
Projektslut: 2020-12-01
Budget: 3,3 miljoner kr
Kontakt: Zahra Omer, 070-6044272

Kategori

Jordbruk, Växtodling

Plats

 Uppsala län