Landsbygdsnätverket

Energieffektiv klimatstyrning i växthus

Ett pilotsystem för värme och kyla kopplat på en returledning för fjärrvärme som möjliggör att restvärmen kan användas i växthusodling. Därmed ökar fjärrvärmesystemets nyttjandegrad, men innovationen visar även möjligheten att använda lågtempererad industriell restvärme som idag är en outnyttjad energiresurs. Genom att optimera flera centrala parametrar som ljus, CO2, klimat och luftströmning i växthuset kan det skapas odlingsförhållanden som väsentligt optimerar både produktivitet och ekonomi, samt kvalité på odlade produkter.

Projektägare: Högskolan i Gävle
Projektslut: 2021-12-31
Budget: 5,2 miljoner kr
Kontakt: Bahram Moshfegh, 070-8464647

Kategori

Trädgårdsnäring

Plats

 Gävleborgs län