Landsbygdsnätverket

Grain Cloud - ett digitalt beslutsstöd för effektivare spannmålslagring

Projektet ska skapa ett system för kontroll, styrning och spårbarhet för all spannmålshantering på gården. Innovationen ska med hjälp av mätning, statistik och machine-learning göra lantbrukarens vardag smidigare, effektivare och säkrare. Detta genom att i realtid optimera och informera om flödet igenom anläggningen och varna för avvikelser. Innovationen ska också göra det möjligt att spåra spannmålets väg från fält till kvarn.

Projektägare: Agroväst Livsmedel AB
Projektslut: 2023-04-30
Budget: 5 miljoner kr
Kontakt: Kristina Anderback, 070-5166116

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Hela landet