Landsbygdsnätverket

Kamera för att digitalt väga grisar och nötboskap i stallmiljö

En digital lösning som väger levande grisar och nötkreatur för produktionsuppföljning under uppfödningstiden. Lösningen är baserad på kamerateknik och självlärande bildbehandling. Innovationen möter behovet av att på ett effektivt och riskfritt sätt kunna följa djurens tillväxt från start till slakt och den ger uppfödaren bättre förutsättningar till förbättrad lönsamhet, goda produktionsresultat, bättre arbetsmiljö och förbättrad djurhälsa.

Projektägare: Agroväst Livsmedel AB
Projektslut: 2020-10-31
Budget: 3,8 miljoner kr
Kontakt: Anders Johansson, 076-1078172

Kategori

Husdjur, Jordbruk

Plats

 Skåne län, Västra Götalands län