Landsbygdsnätverket

Snustorr spannmål

Syftet är att genom ny innovativ teknik möjliggöra torkning av spannmål utan att använda fossil olja och gasol. Det är en teknik som inte bidrar till en negativ klimatpåverkan och bidrar till att nå nationellt uppsatta klimatmål. Målet är att konstruera, testa och kommersialisera tekniken som klarar att effektivt torka spannmål, fröer och utsäde utan varmluft.

Projektägare: Kurt Hansson
Projektslut: 2025-03-31
Budget: 2,4 miljoner kr
Kontakt: Kurt Hansson, 0224-10633

Kategori

Energi, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Hela landet