Landsbygdsnätverket

Agrosfär - lantbrukets automatiska beräkningsverktyg för ett effektivt klimatarbete

Målet med projektet är att skapa en heltäckande mjukvarulösning, Agrosfär, som kan beräkna och tillgängliggöra klimatavtryck för Sveriges lantbruk. Klimatavtryck ska kunna mätas och löpande följas upp. Projektet ska exempelvis leda till ökning av den biologiska mångfalden, minimera vattenanvändningen samt minimera näringsläckage. Svenska lantbrukare kommer att på mikronivå kunna ta del av sin gårds klimatavtryck och få tillgång till gårdsspecifika recept för klimatförbättrande åtgärder.

Projektägare: Agronod AB
Projektslut: 2023-12-31
Budget: 12,9 miljoner kr
Kontakt: Emilia Liljeström, 073-3762606

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk

Plats

 Hela landet