Landsbygdsnätverket

Användning av restström från jordbruket som substrat för produktion av ett näringsrikt svampprotein

Syftet är att svenska råvaror i större utsträckning ska kunna användas som bas i alla produktkategorier av vegetariska livsmedel. Målet med projektet är testa och utvärdera vetekli, vilket är en vanligt förekommande restström i svensk förädlingsindustri, för att lokalproducera ett näringsrikt svampprotein, även kallat mykoprotein, som kan användas i en mängd vegetariska livsmedelsprodukter.

Projektägare: RISE
Projektslut: 2024-11-30
Budget: 3,9 miljoner kr
Kontakt: Annika Krona, 010-5166638

Kategori

Trädgårdsnäring

Plats

 Hela landet