Landsbygdsnätverket

Arctic Winery - tillverkning av mousserande fruktvin med champagnemetoden och svarta vinbär som bas

Mousserande fruktvin från svarta vinbär enligt champagnemetoden där såväl näringsinnehåll som ursprung utgör mervärden. Målet är att förbättra lönsamheten för svarta vinbärsodlare i Norrbotten och Västerbotten genom att utveckla en produkt med högt förädlingsvärde.

Projektägare: Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten
Projektslut: 2020-12-31
Budget: 2,9 miljoner kr
Kontakt: Håkan Landström, 070-2584498

Kategori

Trädgårdsnäring

Plats

 Norrbottens län