Landsbygdsnätverket

Artificiell intelligens AI kan reducera ogräsfrön i utsäde

Målet med projektet är att skapa en innovation som möjliggör en effektiv bortsortering av specifika ogräsfrön i utsädespartier. En förutsättning för att minska ogrästrycket i svensk odling är att framställa ett utsäde som är rent från ogräsfrön. En del av utsädespartierna som idag erbjuds till lantbruket är i behov av ytterligare rensning särskilt när det gäller spridning av ogräset råttsvingel i rödsvingel.

Projektet utvecklar en metod att med hjälp av AI och kamerateknik utveckla en ny metod för bortsortering av ogräsfrön från utsäde detta gäller generellt för samtliga ogräsfröer och utsädesslag.

Artikel: Ogräs i fröodling bekämpas med AI och kamerateknik Länk till annan webbplats.

Projektägare: Blekinge tekniska högskola
Projektslut: 2025-12-30
Budget: 3,0 miljoner kronor
Kontakt: Benny Lövström, 070 8878719 och projektledare Mattias Dahl, 0455 385428

Kategori

Växtodling

Plats

 Blekinge län, Skåne län