Landsbygdsnätverket

Automatiserad analys av inälvsparasiter hos små idisslare

Syftet med projektet är att skapa en automatiserad analys av inälvsparasiter hos små idisslare för att minska produktionsbortfall hos jordbrukare och minska spridningen av sjukdomar bland djuren. Projektet ska ta fram en helautomatiserad avläsning av parasiter i träckprover från får. Innovationen utgörs av ett automatiserat mikroskop med robotiserat bord, med autonom matning av prover, utrustad med en mikroskopmodul med kamera. Mikroskopet skannar av proverna som skickas till en AI-algoritm som detekterar och klassificerar typen av ägg. Om resultatet är orimligt eller osäkert skickas det för manuell granskning som sedan återanvänds för att förbättra AI-algoritmen. Svaret skickas sedan automatiskt ut till kund.

Projektägare: Vidilab
Projektslut: 2022-01-31
Budget: 1,0 miljoner kronor
Kontakt: Mikael Juremalm, 072-3229332

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Husdjur, Jordbruk

Plats

 Hela landet