Landsbygdsnätverket

Automatiserad vertikal odling i staden

Utveckla en testanläggning för automatiserat vertikalt odlingssystem med LED-belysning för lokal produktion av bladgrönsaker i stor skala. Målet med projektet är att utveckla en storskalig, automatiserad vertikal odling av grönsaker som bidrar till att skapa cirkulära flöden i staden.

Projektägare: Grönska Stadsodling 365 AB
Projektslut: 2018-10-31
Budget: 1,6 miljoner kr
Kontakt: Natalie de Brun Skantz, 073-6661655

Kategori

Trädgårdsnäring

Plats

 Stockholms län