Landsbygdsnätverket

Automatisk kvalificering av sensordata

En mjukvara som kan hitta fel i mätvärden från regnmätare, bladfuktsmätare, markfuktsensorer, temperatursensorer, m m. Den ska varna för felmätningar och automatiskt korrigera mätvärden i väntan på att aktuella sensorer ska rensas, tvättas, bytas ut eller flyttas. Fel kan hittas och korrigeras genom att använda närliggande sensorer samt vädertjänsternas (SMHI:s) prognoser.

Projektägare: Sensative AB, Lund
Projektslut: 2022-12-31
Budget: 3,6 miljoner kr
Kontakt: Mats Pettersson, 070-5100384

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Trädgårdsnäring, Växtodling

Plats

 Kronobergs län, Skåne län