Landsbygdsnätverket

Automatiskt identifiera skadeinsekter på raps och morotsodlingar med bildanalys

Syftet med projektet är att bygga en plattform där jordbrukare, rådgivare och forskare digitalt kan nyttja nya lösningar, som kan stimulera forskning samt bidra till att minimera bekämpningsmedel och optimera skadedjursbekämpning. Målet är att bygga och testa prototyper som i fält kan identifiera insekter. Insamlad data från prototyperna ska analyseras, dokumenteras och sammanställas för att sedan användas vidare i bildanalysen. Därefter ska produkten möjliggöras och tillgängliggöras på marknaden.

 

Tegbot AB leder projektet som genomförs i samarbete med Hushållningssällskapet Gotland, Svenska Frö- och Oljeväxtodlare, Ryftes Grönsaker AB och lantbrukaren Claes Jakobsson.

Projektägare: Tegbot AB
Projektslut: 2024-01-31
Budget: 1,2 miljoner kr
Kontakt: Fredrik Gradelius, 070-5464666

Kategori

Växtodling

Plats

 Gotlands län