Landsbygdsnätverket

Bättre beslutsunderlag för odlingsstrategi

En helt ny digital tjänst för lantbrukare, rådgivare och forskare där data från 6 års fältförsök som finns i systemet NFTS (Nordic Field Trials System) tillgängliggörs på ett nytt sätt och läggs ihop tillsammans med andra data, till exempel väder eller geologiska data. Målet är att lantbrukare ska få bättre underlag för att kunna fatta relevanta och underbyggda beslut för sin affärsverksamhet.

Projektägare: Hushållningssällskapet Halland
Projektslut: 2023-06-30
Budget: 3,9 miljoner kronor
Kontakt: Anna-Carin Almqvist, 070-3548133

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Hela landet