Landsbygdsnätverket

BeeScanning

Angrepp av varroakvalster i bisamhällen ska kunna upptäckas tidigt och åtgärdas genom scanning/fotografering. Bilderna analyseras, leder till rekommendation om åtgärd och lagras i en databas som bygger kunskap om varroa och hur skadorna ska minimeras på ett effektivt sätt.

Projektägare: Fribi Holding AB, Lindesberg
Projektslut: 2019-06-30
Budget: 3,5 miljoner kr
Kontakt: Björn Lagerman, 070-5603893

Kategori

Jordbruk, Trädgårdsnäring, Växtodling

Plats

 Östergötlands län