Landsbygdsnätverket

Beröringsfri feberdetektion för riskfri och effektiv djurskötsel

En beröringsfri feberdetektor för husdjur som mäter yttemperaturen på hornhinnan med värmekameror. Innovationen har till syfte att underlätta handhavandet med djuren, minimera produktionsförluster och öka effektiviteten hos såväl mjölk-kött och grisproducenter. Målet är också en fix systemlösning för kontinuerlig febermätning där djuren passerar en och samma kamerastation (exempelvis mjölkkor) samt en handhållen systemlösning för köttdjur, gris och häst där värmekameran kommunicerar interaktivt och i realtid med en server (t.ex. molnlösning för att direkt lagra data på djuret).

Projektägare: Agricam AB
Projektslut: 2019-08-31
Budget: 4,4 miljoner kr
Kontakt: Ellinor Einereen, 076-8619905

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Husdjur, Jordbruk

Plats

 Hela landet, Östergötlands län