Landsbygdsnätverket

Biointelligent trådlös automation av bevattning och gödning för utomhusodling av jordgubbar (och annan hortikultur)

Syftet är att skapa ett mer exakt system som gör det möjligt för odlaren att erhålla bättre kvalitet och högre skörd av jordgubbar. Målet är att skapa ett system för tillförsel av vatten och näring i jordgubbsodlingen som är mer exakt än de som finns idag, med potential att stödja odlaren i att förebygga växtskyddsproblem. Ett system skapas där jordgubbsplantans egna elektriska signaler styr vad som tillförs av vatten och näring.

Projektägare: Irriot AB
Projektslut: 2023-12-31
Budget: 5,0 miljoner kronor
Kontakt: Johan Wendt, 070-2320264

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Trädgårdsnäring

Plats

 Hela landet