Landsbygdsnätverket

Biologiskt nedbrytbart växtsubstrat för hydroponisk odling av grönbladiga växter

Målet med projektet är att ta fram ett biologiskt nedbrytbart bindemedel som klarar av att hålla ihop växtsubstratet under de 6-12 veckor som krävs för hydroponisk odling. Bindemedlet kommer att utvecklas med målet att kunna binda torv men skulle teoretiskt kunna användas för andra substrat-typer. Anledningarna till att ta fram produkten är
främst för att lösa en av de svagheter som finns i en annars väldigt miljövänlig produktion.

Genom att gå över till biologiskt nedbrytbara tillväxtsubstrat i hydroponiskt vertikalt jordbruk tillgodoses behovet av hållbara och miljövänliga alternativ. Biologiskt nedbrytbara substrat, såsom kokosnöt, torvmossa eller risskal, erbjuder flera fördelar. De härrör från förnybara källor, vilket minskar beroendet av icke-förnybara material. Dessutom kan dessa substrat komposteras eller återvinnas efter användning, vilket minimerar uppkomsten av avfall och
främjar cirkulär ekonomi.

Projektägare: Nordic Substrate Solutions AB
Projektslut: 2024-08-31
Budget: 1,9 miljoner kronor
Kontakt: Georg Gezelius, 070-680 02 20

Kategori

Jordbruk

Plats

 Blekinge län, Skåne län