Landsbygdsnätverket

Brunnsmarkering för att förhindra påkörning samt negativ miljöpåverkan

En fysisk utmärkning av brunnar i åkermark och diken för att förhindra påkörning och negativ miljöpåverkan vid sprutning för nära brunnar.

Projektägare: Owe Johansson, Vara
Projektslut: 2019-03-31
Budget: 0,6 miljoner kr
Kontakt: Owe Johansson, 070-8113265

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Västra Götalands län