Landsbygdsnätverket

BugIT - beslutsstöd för insektskontroll

Syftet är utveckla och testa ett beslutsstödsystem som hjälper odlare att detektera, följa upp och dokumentera insektsangrepp. Målet med projektet är att ha en första modul för ärtodling klar för marknaden, och en tekniklösning ska vara utvecklad som är generisk för kommande moduler vilket innebär låga inträdeskostnader och korta ledtider för att anpassa systemet för andra grödor.

Projektägare: Agroväst Livsmedel AB
Projektslut: 2025-04-05
Budget: 6,5 miljoner kr
Kontakt: Anders Johansson, 076-1078172

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Trädgårdsnäring

Plats

 Hela landet