Landsbygdsnätverket

Commercial productive apple growing in a northern climate – innovation for new climate resilient agriculture in northern Europe – om högproduktiv odling av äpple i nordliga klimat

Syftet är att utveckla nya och innovativa odlingsmetoder för högproduktiv odling av äpple anpassad till nordliga klimat med syfte att skapa nya ekonomiska möjligheter, bättre konkurrenskraft och långsiktig hållbarhet för befintligt och nytt jord- och trädgårdsbruk genom ekonomisk och miljömässig diversifiering. Målet är att anlägga 10 ha äppelodling. Projektet ska åstadkomma kritisk massa, trygghet och säkrare lönsamhet för de jordbrukare som deltar genom investerings- och rådgivningsstöd i uppstartsfasen.

Projektägare: Brännland Cider AB
Projektslut: 2023-04-30
Budget: 7,3 miljoner kr
Kontakt: Andreas Sundgren, 070-3458595

Kategori

Trädgårdsnäring

Plats

 Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län