Landsbygdsnätverket

E-handelsplattform för närproducerade livsmedel

En e-handelsplattform byggd från grunden för att automatisera och stödja hela kedjan för försäljning av närproducerade livsmedel. Plattformen kommer användas i Gårdsbudets existerande verksamhet men det primära syftet är att licensiera ut systemet till producenter och samordnare av digitala och fysiska marknader i Sverige och internationellt. Systemet kommer att ha stöd för skapandet av enskilda butiker med egen profil där en eller flera producenter listar sina varor, direktförsäljning till konsumenter och till företag med olika upplägg, kassasystem samt inventariehantering.

Projektägare: Gårdsbudet AB
Projektslut: 2019-10-30
Budget: 3,3 miljoner kr
Kontakt: Ludvig Suneson, 070-5372106

Kategori

Handel och marknad, Jordbruk, Trädgårdsnäring

Plats

 Stockholms län