Landsbygdsnätverket

EKOBOT autonom jordbruksrobot

En ny fungerande teknik inom artificiell intelligens (Deep learning) möjliggör att man kan hitta och eliminera ogräs, erbjuda moduler för analys (blad, flugfällor ,jord), gödsling, sådd och precisions besprutning i samband med odling av grödor av olika slag. Systemet avser främst att assistera ekologisk odling men det fungerar för alla typer av odlingar.

Projektägare: Ekobot AB, Hägersten
Projektslut: 2023-12-31
Budget: 9,3 miljoner kr
Kontakt: Erik Jonuks, 070-3850890

Kategori

Jordbruk, Trädgårdsnäring, Växtodling

Plats

 Hela landet