Landsbygdsnätverket

eSTRUS - Modern teknik för ökad dräktighetsgrad hos nötkreatur

Utveckla en innovation som upptäcker när en ko går i brunst. Det ska leda till ökad djurvälfärd genom minskat antal förlossningsskador och dödsfall i samband med förlossning samt ökad dräktighetsgrad vid det enskilda brunsttillfället. Projektet ska också leda till ökad lönsamhet för lantbruket genom fler kalvar och ökad mjölkproduktion utan tillkommande kostnader.
Målet är att utveckla ett mätsystem baserat på modern kamerateknik och genomföra en totalsystemutveckling av ett datoriserat rapporteringssystem för specifika tillstånd hos nötkreatur. Ett system ska utvecklas som kombinerar mätning av djurets temperatur och rörelsemönster för att indikera brunst. Projektet ska även ta fram en mjukvara som i realtid kan processa dessa data på enskilda kor och förena informationen med data från lantbrukarens egna och andras djurbesättningar. Det ska även tas fram en realtidsdatabas bestående av djurens egenskaper och beteenden.

Projektägare: BMP Innovation AB
Projektslut: 2019-02-28
Budget: 3 miljoner kr
Kontakt: Graham McCarthy, 08-6005651

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Husdjur, Jordbruk

Plats

 Hela landet