Landsbygdsnätverket

Ett säkert och effektivt system för införandet av nya grödor i Sverige

En processinriktad arbetsmodell för systematisk kunskapsuppbyggnad och problemlösning i hela värdekedjan. Innovationen ska också säkra en effektiv kunskapsspridning genom utbildning vilket i slutänden bland annat resulterar i framtagande av vägledningsdokument. Innovationen gäller introduktion av nya grödor generellt, men då vegetativt förökade grödor av flera skäl innebär en stor utmaning har sötpotatis valts som case. Efterfrågan på nya produkter ökar i Sverige men om inte introduktionen av nya grödor fungerar, minskar andelen svenskodlat på marknaden till fördel för importen. Det är svårt, kostsamt och riskfyllt för en enskild aktör att från provodling börja producera de volymer som handeln efterfrågar.

Projektägare: HIR Skåne AB
Projektslut: 2020-04-01
Budget: 2,9 miljoner kr
Kontakt: Helena Karlén, 070-2338560

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Trädgårdsnäring, Växtodling

Plats

 Blekinge län, Kalmar län, Skåne län