Landsbygdsnätverket

Ett verktyg för integrerad företagsledning inom lantbruket med flera näringar

För att ta hjälpa företagare med sin långtidsplan utvecklar projektet nu Företagaren Plan B, ett webbaserat planeringsverktyg. Verktyget vill hjälpa företagaren att se företagandet i generationscykler och att planera för kommande ägarbyte och för framtida pension. Den ger även vägledning i frågor som gäller företagets långsiktiga hållbarhet och de personliga värderingarnas betydelse för företagar- och ledarskap. Verktyget utgår från och bidrar till att uppnå balans mellan familjens och företagets ekonomiska krav och kapacitet och delas upp i fem delmoduler, ekonomi, pension, generation, miljön och värderingar. Förutom ett webbaserat verktyg utvecklas en prototyp till studiercirklar och kurser.

Projektägare: Calumi AB, Lomma
Projektslut: 2021-02-28
Budget: 1,4 miljoner kr
Kontakt: Knut Wålstedt, 070-2259154

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Trädgårdsnäring

Plats

 Skåne län