Landsbygdsnätverket

FarmGuard - övervakning av gårdens stängsel

Syftet är att underlätta för djurhållare att övervaka och underhålla sina elstängsel. Målet är att utveckla och testa en prototyp av ett system som övervakar elstängsel och grafiskt åskådliggör detta i en applikation. Projektet ska utveckla hårdvara och mjukvara för att sedan testa tekniken i gårdsmiljö.

Projektägare: Agroväst Livsmedel AB
Projektslut: 2025-04-05
Budget: 8,2 miljoner kr
Kontakt: Kristina Anderback, 070-5166116

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Husdjur, Jordbruk

Plats

 Hela landet