Landsbygdsnätverket

Farmo - den digitala maskinhallen

Syftet är att skapa en produkt för att göra delning av maskiner och förmedling av maskintjänster i lantbruket både enkelt och lättillgängligt. Målet är att den primära kundgruppen, lantbrukare och maskinstationsägare med produkten får tillgång till stordriftsfördelar genom att på ett enkelt sätt hyra in maskiner de inte har tillgång till, samt för att öka användningsgraden av maskiner och skapa möjligheter till nya intäkter. Produkten ska göras tillgänglig för kunden i både smarta telefoner och surfplattor.

Projektägare: RISE
Projektslut: 2023-04-05
Budget: 2,5 miljoner kronor
Kontakt: Ola Pettersson, 070-5392384

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Hela landet