Landsbygdsnätverket

FarmUp - företagsförsäljning av lokal mat mot restauranger, butiker och offentliga kök

Syftet är att göra det lättare för butiker och restauranger att handla mer lokalt och ha ett mer digitaliserat inköpsflöde. Målet med projektet är att ta fram ett digitalt inköps- och säljsystem, där producenter kan sälja lokal mat direkt till butiker och restauranger. Genom samtransporter av produkter blir det möjligt för fler mindre matproducenter att delta, vilket också minskar kostnader och miljöpåverkan.

Projektägare: Rosenkvarn AB
Projektslut: 2023-08-31
Budget: 1,5 miljoner kr
Kontakt: Michael Degirmen, 073-6386331

Kategori

Handel och marknad, Husdjur, Jordbruk, Trädgårdsnäring, Växtodling

Plats

 Hela landet