Landsbygdsnätverket

Feedbax Garden

Innovation ska innebära en förbättrad och tydligare kommunikation mellan plantskola och beställare samt en effektivisering av arbetsmoment genom digitalisering och standardisering av växtstorlek och växtnamn. Innovationen kommer också att styra beställarna mot svenskproducerade plantskoleväxter, vilket gynnar den inhemska produktionen.

Projektägare: QDEC AB
Projektslut: 2020-10-30
Budget: 4,9 miljoner kr
Kontakt: Charlotte Ljungblad, 070-8289909

Kategori

Handel och marknad, Trädgårdsnäring

Plats

 Hela landet