Landsbygdsnätverket

Flexibel robot för lantbruk, djurgårdar och trädgårdsodling

Innovationsprojektet utvecklar en flexibel ”inomgårdsrobot” med elektriska hjulmotorer. En robot som kan köras både manuellt via radiostyrning och autonomt med hjälp av sensorer och hjälpsystem såsom exempelvis satellitnavigering. Robotkonceptet är en fossilfri redskapsbärare som kan användas till en rad sysslor inom lantbruket.
Denna lastbärarrobot kan förebygga och minska arbetsskador och därmed skapa en bättre arbetsmiljö utan motorljud och avgaser. Genomförandet utförs i flera arbetspaket och med nära dialog med tillverkare och användare.

Projektägare: AGROVÄST Livsmedel Aktiebolag
Projektslut: 2025-12-31
Budget: 6,8 miljoner kronor
Kontakt: Anders Johansson, 076-1078173

Kategori

Energi, Husdjur, Jordbruk, Trädgårdsnäring

Plats

 Västra Götalands län