Landsbygdsnätverket

Förbättrad IPM i potatisodlingen

Samordning och samverkan mellan relevanta områden, kunskap, rutiner och erfarenheter kan leda till att den kemiska bekämpningen i potatisodlingen minskas. Målsättningen med projektet är att ta fram en för potatisodlare tillförlitlig, lätthanterlig och prisvärd modell för prognos och varning, dvs. ett beslutsstödsystem (DSS, Decision Support Systems) för bekämpning av potatisbladmögel.

Projektägare: Hushållningssällskapet Skåne
Projektslut: 2022-01-31
Budget: 3,1 miljoner kr
Kontakt: Lars Wiik, 070-8161079

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Hallands län, Skåne län, Västra Götalands län, Östergötlands län