Landsbygdsnätverket

Gårdsmejeristostlöpe från svenska idisslare - killing, lamm och kalv, ett utvecklingsarbete med innovationskraft för hela näringen

Ta fram ostlöpen som ska framställas av löpmagar från killingar, lamm och kalvar som är uppfödda och slaktade i Sverige och endast har druckit mjölk från sitt eget djurslag. Utveckla, utvärdera och optimera samt tillämpa en metod för framställning av svenskt löpe från killing, lamm och kalv till gårdsmejerister.

Projektägare: Sveriges lantbruksuniversitet
Projektslut: 2023-03-31
Budget: 1,9 miljoner kr
Kontakt: Monika Johansson, 070-7865147

Kategori

Husdjur, Jordbruk

Plats

 Hela landet