Landsbygdsnätverket

Gödselförädling i anslutning till More Biogas

Innovationen ska möjliggöra att man från en planerad stor biogasanläggning som producerar stora mängder rötad stallgödsel ska kunna ta fram koncentrerade, transporteffektiva gödselmedel. Dessa ska vara effektiva vid växtodling och ha en mull- och fosforuppbyggande funktion. Ekologisk växtodling kommer att prioriteras.

Projektägare: RISE - jordbruk och livsmedel
Projektslut: 2023-02-15
Budget: 3,3 miljoner kr
Kontakt: Erik Sindhöj, 010-5166912

Kategori

Jordbruk, Växtodling

Plats

 Kalmar län